zaterdag 30 april 2016

Opvallende teksten Stichting Pesten op de werkvloer, teksten die nog wel eens niet kloppen of zich tegenspreken of waar je niets meer van hoort.

Hierbij een overzicht van opvallende teksten van voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer, het komt geregeld voor dat voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer op het ene moment A zegt en op het andere moment B en dat als je goed kijkt die teksten zich tegenspreken, of dat er teksten niet kloppen of waar je nooit meer iets van hoort of dat teksten dubbelzinnig zijn.


Printscreen van artikel op Nu.nl d.d. 31 mei 2015
Half miljoen mensen wordt structureel gepest (artikel Nu.nl 31 mei 2015):
http://www.nu.nl/werk-en-prive/4059051/half-miljoen-mensen-wordt-structureel-gepest-werkvloer.html
- Citaat: "Naar schatting zijn er in Nederland een kleine vijfhonderdduizend mensen die structureel worden gepest op hun werk. Dat stelt zondag de stichting Pesten op de werkvloer, die dit probleem probeert te bestrijden." Einde citaat.
Bijzonderheid, volgens TNO worden er in Nederland circa 80.000 mensen structureel gepest op hun werk.
- Citaat: "Zij en twee collega-ondernemers zetten drie jaar geleden een website op, een soort kennisportaal met informatie en een besloten forum voor de slachtoffers van pesten. Dat bleek zo'n succes dat ze er anderhalf jaar geleden een stichting van maakten die geheel wordt gerund door vrijwilligers, zonder subsidie."
Bijzonderheden, de website www.pestenopdewerkvloer.nl is januari 2013 geregistreerd (dat betekent dat die in mei 2015 moment van verschijnen van dat artikel iets meer dan 2 jaar maximaal in de lucht had kunnen zijn i.p.v. 3 jaar tevens is het zo dat die website in januari 2013 nog niet in de lucht was het heeft enige tijd geduurd voordat die website online was), de website www.pestenopdewerkvloer.nl is pas na publiciteit oktober 2014 bekend geworden, dus dat "succes" kan dus niet de reden zijn geweest voor het oprichten van de Stichting, en op dat zelfde moment 31 mei 2015 dat de Stichting via Nu.nl zegt geen subsidie te hebben beweren ze in het blad Binnenlands Bestuur d.d. 29 mei 2015 in de hardcopy dat ze een overeenkomst hebben met Instituut GAK en dus wel een subsidie hebben.
- Citaat: "In de drie jaar dat de website bestaat, is Willemse veel schrijnende gevallen tegengekomen." Einde citaat.
Bijzonderheid, de domeinnaam is januari 2013 geregistreerd en was niet onmiddelijk in de lucht, dus die 3 jaar kan nooit kloppen.
- Citaat: "Willemse benadrukt dat haar stichting en de website geen hulpverlening bieden. We zijn geen psychologen." Einde citaat.
Bijzonderheid, in de salesclip van de Sticthing die op de voorpagina van de website staat, beweert de voorzitter dat ze dagelijks slachtoffers van pesten op het werk helpen.Printscreen informatie over domeinnaam www.pestenopdewerkvloer.nl Artikel in het blad Binnenlands Bestuur de hardcopy van 29 mei 2015

Opvallende teksten in het netwerk artikel in het blad Binnenlands Bestuur (hardcopy) 29 mei 2015.
- Kop artikel citaat: "Laura Willemse Steun gepeste werknemer" Einde citaat
Bijzonderheid, uit dat artikel blijkt niet op welke manier de Stichting steun biedt aan gepeste werknemers, nog sterker in het artikel staat zelfs dat de Stichting geen opvang voor de slachtoffers biedt.
- Citaat: "Laura Willemse van Stichting Pesten op de werkvloer werkt aan een landelijke campagne tegen pesten op de werkvloer." Einde citaat.
Bijzonderheid, uit dat artikel blijkt niet dat zij inderdaad aan een landelijke campagne werkt.
- Citaat: "Werkgevers zijn ook belangrijk in het netwerk." Einde citaat.
Bijzonderheid dit is een cryptische tekst, wat bedoelt de voorzitter daarmee?
- Citaat: "We hebben onlangs een overeenkomst met het Instituut GAK gesloten, een vermogensfonds dat subsidie verstrekt aan projecten voor sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid, om ondernemingsraden te gaan trainen." Einde citaat.
Bijzonderheid 1, navraag leerde dat op het moment van verschijnen van dat artikel 29 mei 2015 was er nog helemaal geen ondertekende subsidieverlening, nog sterker Stichting Pesten op de werkvloer was op het moment van navragen te laat met het aanleveren van de gevraagde stukken.
Bijzonderheid 2, volgens de Algemene voorwaarden subsidieverleningpunt Instituut GAK punt 7.1 mag de Stichting helemaal geen ruchtbaarheid geven aan de (eventuele) subsidieverlening voordat de overeenkomst getekend is, en dient er vooraf schriftelijke toestemming verleend te zijn voor het noemen van de naam van Instituut GAK in publicaties etcetera.
- Citaat: "Dan zijn er nog andere stichtingen met het zelfde doel, waar Pesten op de werkvloer veel aan heeft." Einde citaat.
Wat bedoelt de voorzitter daarmee dat is namelijk een cryptische tekst, die kan op verschillende manieren uitgelegd worden.
- Citaat: "Vaak zie je dat stichtingen met elkaar concurreren, maar die intentie hebben wij niet." Einde citaat.
Bijzonderheid, die concurrentie met andere stichtingen is er wel degelijk (en dat weet de voorzitter drommels goed) want Stichting Pesten op de werkvloer vist in de vijver voor trainingen, workshops, seminars, trajecten etcetera.
Waarom de samenwerking met Stichting Stop Pesten Nu zo goed is, is niet duidelijk.
- Bij het artikel staat een foto van Ernst Hirsch Ballin, de vraag is waarom staat zijn foto erbij want hij heeft niets met de eventuele subsidieverlening door Instituut GAK aan de Stichting te maken, mogelijk heeft de voorzitter zijn naam gebruikt in het gesprek met de journalist.Printscreen artikel 'Eén op de tien gepeste werknemers pleegt zelfmoord'


Opvallende tekst in een artikel van penoactueel d.d. 24 sept 2015
http://www.penoactueel.nl/Home/Algemeen/2015/9/Een-op-de-tien-werknemers-pleegt-zelfmoord-door-pesterijen-2691975W/
Citaat: "En voor zelfs een op de tien gepeste werknemers zijn pesterijen reden voor zelfmoord." Einde citaat.
Hoe de redacteur van dat artikel op die tekst is gekomen is niet duidelijk, wel is duidelijk dat voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer voor de redacteur van dat artikel een belangrijke bron is.
De redactie van die website is per mail er op gewezen dat volgens TNO circa 1 a 2 op de 1.000 gepeste werknemers zelfmoord pleegt (dan hebben we het bij 80.000 structureel gepesten over 80 - 160 per jaar), en er is tevens gereageerd via het reactieformulier bij dat artikel.


Magazine 1 Pesten op de werkvloer pagina 7 als gepubliceerd okt 2014 .jpg

Van allerlei projecten van Stichting Pesten op de werkvloer horen we helemaal niets meer:
- Van het crowdfundingsproject (zie Magazine 1 pag 7 gepubliceerd oktober 2014) horen we niets meer.
- Van het bedrijven bewust programma (zie Magazine 1 pag 7 gepubliceerd oktober 2014) horen we niets meer, nog sterker de producten gemoeid met het bedrijven bewust programma hebben voor zover bekend nooit op de website van de stichting gestaan.
- De lotgenotencontactdagen (zie Magazine 1 pag 7 gepubliceerd oktober 2014) daar horen we niets meer van.
- Het forum opzetten is een grote wens van de Stichting (zie Magazine 1 pag 7 gepubliceerd oktober 2014) , beetje vreemd dat dat er zo staat want op 31 mei 2015 zegt de voorzitter tegen Nu.nl "Zij en twee collega-ondernemers zetten drie jaar geleden een website op, een soort kennisportaal met informatie en een besloten forum voor de slachtoffers van pesten.". Ze zegt dat het een grote wens is omdat forum te hebben, maar zegt op een ander moment dat dat forum al lang en breed op de website staat. Bijzonderheid daarbij is dat toen half juli 2015 de nieuwe website online ging dat het forum er niet opstond (ondanks de tekst 28 forumdeelnemers) en dat de tekst 28 forumdeelnemers er ergens februari of maart 2016 vanaf is gehaald. M.a.w. van dat forum horen we ook niets meer.Foto van Magazine 2 Pesten op de werkvloer gepubliceerd juli 2015
http://www.pestenopdewerkvloer.nl/magazine-2/


Magazine 2 St Podw verschenen juli 2015 pagina 4 - 6 vermeld allerlei resultaten citaat: "Wat hebben we de afgelopen periode bereikt?":
http://www.pestenopdewerkvloer.nl/magazine-2/
- Citaat: "Forum" Einde citaat.
Bijzonderheid, je kon wel naar de website gaan juli 2015 maar dat forum niet vinden, en sinds begin 2016 is ook de resterende informatie die er nog over opstond (korte tekst over 28 forum deelnemers) er ook afgehaald.
- Citaat: "We zijn de afgelopen periode maar liefst 3 keer te gast geweest bij BNR radio waarbij we de laatste keer deelnamen aan een masterclass over pesten op de werkvloer vanuit Nyenrode!"
Bijzonderheid, niet alle uitzendingen zijn terug te vinden op de website zoals het artikel vermeld.
- Citaat: "Daarnaast zijn we te gast geweest bij Radio1-dit is de dag, AmsterdamFM, WerkenFM en nog een aantal andere radiozenders. Ook dit kun je terugluisteren via onze site."
Bijzonderheid, dat terugluisteren zal niet lukken want de meeste van die uitzendingen staan niet op de website.
- Donatie van laptops door Estec.
- Eigen kantoorruimte bij Veenman & Vink.
- Deelname aan landelijke dag tegen pesten 19 april 2015.
Bijzonderheid die is niet te vinden op de website van St Podw.

Helemaal bijzonder is dat er met geen woord gerept wordt in dit deel over wat heeft deze Stichting nu eigenlijk voor de slachtoffers bereikt, wel veel over dat deze Stichting is op de radio geweest en we hebben laptops en kantoorruimte gekregen en bedankjes voor Ingrid Batenburg en Nolin Uitgevers maar niets en dan ook helemaal niets over wat heeft Stichting Pesten op de werkvloer voor elkaar gekregen voor de slachtoffers van pesten op het werk.


Last but not least van het belonen van pesters (zie seminar 30 oktober 2014 en alle daarmee gegenereerde publiciteit) horen we ook niets meer.
http://www.nrc.nl/handelsblad/2014/10/29/pesters-op-kantoor-moet-je-belonen-1435809

De Stichting biedt wel hulp voor slachtoffers, dan lange tijd geen hulp voor slachtoffers en anno april 2016 mogelijk weer wel (een beetje) hulp voor slachtoffers, dit terwijl de salesclip zegt we helpen elke dag slachtoffers.
- Volgens de statuten van 10 juni 2014 helpt St Podw slachtoffers van pesten op het werk.
- Op allerlei manieren heeft deze Stichting (zeker op de oude website) er melding van gemaakt dat zij slachtoffers van pesten op het werk helpen.
- Volgens de salesclip op de voorpagina van de website helpt St Podw "dagelijks" slachtoffers van pesten op het werk.
http://www.pestenopdewerkvloer.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Y-lQGvdYabM
- Eind mei 2015 zegt deze Stichting tegen nu.nl dat ze geen hulpverlening bieden.
- Eind mei 2015 zegt deze Stichting tegen Binnenlands Bestuur dat ze geen opvang bieden.
- Half juni 2015 verwijdert St Podw het helpen van slachtoffers uit de info tekst op facebook.
- In de missie zoals die vermeld is op de nieuwe website (sinds half juli 2015 is de nieuwe website online) staat niets over het helpen van individuele gevallen. (De missie is later op de nieuwe website geplaatst dan half juli 2015.)
- Nieuws is dat dat sinds 22 april 2016 deze Stichting een "raadsman" gevonden heeft melden ze via facebook die gratis inschattingsgesprekken wil gaan houden, wat dat dan ook inhoudt (vermoedelijk in ruil voor het mogen geven van betaalde trainingen). Dat die "raadsman" geen jurist is wordt daar in dat stukje tekst niet vermeld.
http://www.sarspersoneelsadvies.nl/pesten-op-werkvloer/
Citaat: "Sars Personseelsadvies is tevens als trainer verbonden aan de Stichting Pesten op de Werkvloer. De Stichting beidt trainingen/workshops aan voor managment, leidinggevenden en Ondernemingsraden." Einde citaat.

Last but not least, waarom is de naam van deze Stichting 'Stichting Pesten op de werkvloer'? Voor de hand ligt om zo'n Stichting de naam te geven 'Pak pesten op de werkvloer aan' of 'Stop pesten op de werkvloer'.

Dit bewijs is verzameld door Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
In de periode begin november 2014 tot eind mei 2015 als vrijwilliger betrokken geweest bij de Stichting Pesten op de werkvloer, dit in 2015 als lobbyist.
Ervaringsdeskundige
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

Zie ook:
- 2 of meer versies financieel jaarverslag 2014 Stichting Pesten op de werkvloer:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-zijn-er-2-of-meer-versies-van.html
- Stichting Pesten op de werkvloer plaatste logo Ministerie SZW zonder toestemming op verkoop website:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-plaatste-stichting-pesten-op-de.html
- Voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer heeft zichzelf tot deskundig expert benoemd:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-heeft-voorzitter-stichting.html
- Stichting Pesten op de werkvloer beweert dat zij dagelijks slachtoffers van pesten op het werk helpen, dit klopt niet:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/helpt-stichting-pesten-op-de-werkvloer.html
- Stichting Pesten op de werkvloer wil de pestkoppen op het werk belonen:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/stichting-pesten-op-de-werkvloer-wil-de.html
- Waarom doet Stichting Pesten op de werkvloer zaken met Nolin Uitgevers, dit terwijl Nolin Uitgevers op 3 februari 2015 te zien was in een uitzending van AvroTros Opgelicht?! over advertentiefraude / acquisitiefraude?:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-doet-stichting-pesten-op-de.html
- Wat is de relatie tussen Stichting Pesten op de werkvloer en undercover specialist The Insider (undercover ideeën van de werkvloer halen):
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/wat-is-de-relatie-tussen-stichting.html
- Op 29 mei 2015 heeft Stichting Pesten op de werkvloer een subsidie, op 31 mei 2015 plotseling niet meer:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/05/op-29-mei-2015-heeft-stichting-pesten.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten