woensdag 27 april 2016

Wat is de relatie tussen Stichting Pesten op de werkvloer en undercover specialist The Insider (undercover ideeën van de werkvloer halen).

Is er een relatie tussen Stichting Pesten op de werkvloer en de undercover firma The Insider, die personeel levert dat in opdracht undercover ideeën van de werkvloer haalt?

Het antwoord daarop is ja.

De vraag of voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer Laura Willemse (die tevens directeur / eigenaar is van The Insider), de undercover technieken van The Insider ook toepast als voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer, is iets moeilijker te beantwoorden.


Voorpagina website The Insider 20 april 2016

Citaten: 
- "Uw leverancier van undercover personeel!"
- "Met een Insider in uw bedrijf krijgt u een zeldzame blik in uw eigen keuken. Simpel, snel, neutraal, onafhankelijk en integer."
- "Met onze unieke methode zetten wij de probleemanalyse om in haalbare en meetbare adviezen, die op een breed draagvlak kunnen rekenen."
Einde citaten.

Opvallend in deze zijn de woorden neutraal, onafhankelijk en integer. Er wordt niet duidelijk gemaakt waaruit blijkt dat The Insider (als je hun inhuurt) werkelijk neutraal, onafhankelijk en integer is. Dat onafhankelijk kan bijvoorbeeld direct al als incorrect worden aangemerkt, want The Insider wordt (conform de omschrijving) in opdracht ingehuurd.


Contactpagina website The Insider 20 april 2016

Citaten:
- "Heeft u vragen, wilt u meer weten over het aanbod van The Insider, of wilt u een vrijblijvend eerste adviesgesprek aanvragen?"
- "Vul dan uw gegevens in op het contactformulier of neem contact met ons op via telefoon of e-mail."
- "M. v.d. Bogerd: 06 - 10 883 668 of"
- "L. Willems: 06 - 28 080 591"
- "e-mail: info@theinsider.nl"
Einde citaten.

Opvallend in deze is dat de beide namen op deze pagina (expres) incorrect gespeld zijn.Citaten:
- "Het inhuren van undercover personeel klinkt als een gebeurtenis uit een detective- of politieserie. Toch kan het voor bedrijven een effectief middel zijn om de eigen bedrijfsvoering van binnenuit tegen het licht te houden, volgens Laura Willemse van The Insider."
- "Het kan om zeer uiteenlopende redenen lonend zijn om een insider in je organisatie mee te laten draaien, vertelt Willemse."
- "Wanneer onze insider zichzelf bekend maakt, schrikken medewerker in eerste instantie vaak wel."
Einde citaten.


Linkedin profiel Laura Willemse 20 april 2016
directeur/ eigenaar The Insider - undercover personeel founder/boardmember bij www.pestenopdewerkvloer.nl 


Zoekopdracht The Insider op www.kvk.nl 21 april 2016


Bedrijfsprofiel LMW Advies (54597641), met de handelsnamen LMW Advies, The Insider en LMW Extra, d.d. 21 april 2016.

Citaten:
- "Vestigingsnummer 000024346268
   Handelsnamen LMW Advies
   The Insider
   LMW Extra"
- "SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus
   Bedrijfsorganisatie-adviesbureau. Coaching an advisering van ondernemers, 
   personen en personeel van bedrijven."
- "Deponeringen
   Er zijn (nog) geen deponeringen aanwezig bij de door u geselecteerde inschrijving."
Einde citaten.

Dat er nog geen deponeringen beschikbaar waren op 21 april 2016, maakt dat er (nog) niet naar het al of niet aanwezig zijn van geldstromen via (of dankzij) Stichting Pesten op de werkvloer naar voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer gekeken kan worden.

Uit al deze bewijsstukken blijkt onomstotelijk dat er een relatie is tussen Stichting Pesten op de werkvloer en undercover specialist The Insider, dit in de vorm van Laura Willemse zowel directeur / eigenaar The Insider als voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer.

Of voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer Laura Willemse allerlei undercover technieken en tactieken toepast als voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer valt hier niet uit op te maken (daarvoor is andere informatie nodig zie de andere informatie op deze website). Hier valt echter wel uit op te maken dat voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer het qua professie gewend is om haar werkelijke bedoeling te verbergen. En laat er nu allerlei aanwijzingen zijn dat de werkelijke bedoeling van voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer is een inkomen via deze Stichting verwerven, en niet zozeer het helpen van slachtoffers van pesten op het werk, en dat zij die werkelijke bedoeling op allerlei manieren verborgen heeft proberen te houden en op een wel heel rare manier voor elkaar heeft proberen te krijgen.


Facebook info pagina Stichting Pesten op de werkvloer 19 april 2016

Citaat: "Naast het bestuur van de Stichting (die op onze website onder voorstellen staat) hebben we een ambassadeur ( Andre Horstink) en vele vrijwilligers. Iedereen werkt bij de stichting als vrijwilliger, we krijgen geen overheidssubsidie en hebben niemand in loondienst." Einde citaat.

Citaat:
"Producten
Lezingen
voorlichtingsbijeenkomsten 
trainingen voor HRM en P&O 
trainingen voor leidinggevenden en managers 
workshops voor de OR 
Maatwerk advies en ondersteuning voor organisaties 
Cultuurveranderingsprogramma 
Preventietraject ongewenst gedrag op de werkvloer"
Einde citaat.

Bijzonderheden:
- André Horstink heeft 27 december 2015 aangegeven dat hij gestopt is met het ambassadeurschap voor Stichting Pesten op de werkvloer, het is dan ook vreemd dat op 19 april 2016 zijn naam nog staat vermeld als ambassadeur voor deze stichting.
- Wat de reden is van de vermelding "en vele vrijwilligers" is niet duidelijk, dit omdat diverse vrijwilligers juist in 2015 gestopt zijn met vrijwilligers werk voor Stichting Pesten op de werkvloer (deze mensen willen liever niet bij name genoemd worden). Het kan zijn dat de voorzitter van Stichting Pesten op de werkvloer doelt op de personen en organisaties die hopen via deze Stichting aan opdrachten te komen (en op deze manier soms ook inderdaad opdrachten krijgen).
- De info op deze pagina vermeldt niet dat voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer zich verhuurt als zelfstandige voor het geven van trainingen etcetera (zie ook de informatie over LMW Advies en de 3 handelsnamen).


Pagina 6 Magazine 2 Pesten op de werkvloer (juli 2015) deze foto is te vinden op facebook (daarop geplaatst 31 juli 2015 door Stichting Pesten op de werkvloer).
Citaat: "We zijn begonnen met alleen een website en hebben nu een organisatie opgebouwd met wel 25 vrijwilligers!" Einde citaat.
Bijzonderheid: van de 6 mensen die op die foto staan zijn er in ieder geval 4 die zijn gestopt met vrijwilligers werk voor Stichting pesten op de werkvloer.

Laat duidelijk zijn er zijn veel meer anti-pest stichtingen die naast hun stichting activiteiten trainingen etcetera aanbieden tegen betaling. Het verschil tussen deze stichtingen en de Stichting Pesten op de werkvloer is dat Stichting Pesten op de werkvloer dit op een hele rare manier heeft gecommuniceerd (motto's we zijn "zielig", de slachtoffers hebben onze hulp nodig en we hebben weinig inkomsten) en dat zij er niet open en eerlijk over zijn geweest dat het hun (en dan met name de voorzitter) te doen is om hier een inkomen uit te verwerven. De praktijk leert dat hier open en eerlijk over te zijn beter werkt.


Profiel voorzitter Stichting als spreker Nationaal Compliance Congres 10 december 2015 vermeldt niet dat zij directeur / eigenaar is van The Insider
https://www.compliance-instituut.nl/opleidingen/nationaal-compliance-congres-2015-2/

Resumerend

Resumerend, dat voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer Laura Willemse voor haar professie een firma heeft (The Insider) die tegen betaling undercover technieken toepast om in opdracht ideeën van de werkvloer op te halen is tot daar aan toe (wat je daar ook van vindt), wat niet kan is dat voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer undercover technieken toepast als bijvoorbeeld de werkelijke bedoelingen verbergen, informatie achterhouden, veel nemen / weinig geven, sporen wissen en de waarheid verdraaien om enkele te noemen, om haar werkelijke doelen te bereiken. Er zijn allerlei aanwijzingen en bewijzen dat voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer op haar manier inderdaad diverse undercover technieken toepast in haar hoedanigheid als voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer.

Dit bewijs is verzameld door Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
In de periode begin november 2014 tot eind mei 2015 als vrijwilliger betrokken geweest bij de Stichting Pesten op de werkvloer, dit in 2015 als lobbyist.
Ervaringsdeskundige
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

Zie ook:
- 2 of meer versies financieel jaarverslag 2014 Stichting Pesten op de werkvloer:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-zijn-er-2-of-meer-versies-van.html
- Stichting Pesten op de werkvloer plaatste logo Ministerie SZW zonder toestemming op verkoop website:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-plaatste-stichting-pesten-op-de.html
- Voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer heeft zichzelf tot deskundig expert benoemd:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-heeft-voorzitter-stichting.html
- Stichting Pesten op de werkvloer beweert dat zij dagelijks slachtoffers van pesten op het werk helpen, dit klopt niet:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/helpt-stichting-pesten-op-de-werkvloer.html
- Opvallende teksten Stichting Pesten op de werkvloer, teksten die nog wel eens niet kloppen of zich tegenspreken of waar je niets meer van hoort:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/opvallende-teksten-stichting-pesten-op.html
- Stichting Pesten op de werkvloer wil de pestkoppen op het werk belonen:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/stichting-pesten-op-de-werkvloer-wil-de.html
- Waarom doet Stichting Pesten op de werkvloer zaken met Nolin Uitgevers, dit terwijl Nolin Uitgevers op 3 februari 2015 te zien was in een uitzending van AvroTros Opgelicht?! over advertentiefraude / acquisitiefraude?:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-doet-stichting-pesten-op-de.html
- Op 29 mei 2015 heeft Stichting Pesten op de werkvloer een subsidie, op 31 mei 2015 plotseling niet meer:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/05/op-29-mei-2015-heeft-stichting-pesten.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten