zondag 24 april 2016

Waarom zijn er 2 (of meer) versies van financieel jaarverslag 2014 Stichting Pesten op de werkvloer?

Waarom zijn er 2 (of meer) versies van het financiële jaarverslag van Stichting Pesten op de werkvloer?


Voorpagina website Stichting Pesten op de werkvloer 24 april 2016


Versie 1 fin jaarverslag 2014 Stichting Pesten op de werkvloer d.d. 07 dec 2015 pag 1


Versie 1 fin jaarverslag 2014 Stichting Pesten op de werkvloer d.d. 07 dec 2015 pag 2

In de tekst van versie 1 van 07 dec 2015 staat dat voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer allerlei kosten van deze Stichting heeft betaald, dit terwijl er verder op staat dat de voorzitter een bedrag a €5497 heeft voorgeschoten, deze twee teksten zijn tegenstrijdig aan elkaar. Op het punt van de reiskosten straks meer.

Het grote bedrag dat voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer volgens dit financiële jaarverslag heeft voorgeschoten aan deze Stichting betekent dat er sprake is van belangenverstrengeling, immers voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer heeft er wel heel veel belang bij dat Stichting Pesten op de werkvloer inkomsten genereert (al of niet in de vorm van een subsidie van deze of gene). Het feit dat er in versie 2 (navolgend) een andere tekst staat, duidt er op dat Stichting Pesten op de werkvloer niet open en transparant is.


Versie 2 fin jaarverslag 2014 Stichting Pesten op de werkvloer d.d. 02 maart 2016 pag 1


Versie 2 fin jaarverslag 2014 Stichting Pesten op de werkvloer d.d. 02 maart 2016 pag 2

In versie 2 van 02 maart 2016 is de zin over dat voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer allerlei kosten van de Stichting heeft betaald geschrapt, en is de zin 'Voorgeschoten door voorzitter 5.497' vervangen door de zin 'derdenlening 5.497'. Kan iemand uitleggen waarom dit gewijzigd is, dit omdat deze wijziging er op kan duiden dat Stichting Pesten op de werkvloer niet open en transparant is en sporen probeert te wissen.

In zowel versie 1 van 07 dec 2015 als versie 2 van 02 maart 2016 staat vermeld "Alle vrijwilligers hebben vooraf ermee ingestemd deze kosten voor eigen rekening te nemen.", verbazingwekkend is dan ook te zien dat er in het financiële jaarverslag van 2014 is te lezen dat er €1122 aan reiskosten staan genoteerd als uitgavenpost. De vraag is wie bij Stichting Pesten op de werkvloer heeft er wel reiskosten mogen declareren? Gerrit Hartholt heeft in de periode van begin november 2014 tot eind mei 2015 toen hij vrijwilliger (lobbyist) was voor Stichting Pesten op de werkvloer nooit de vraag voorgelegd gekregen om af te zien van eventuele reiskosten vergoeding, laat staan dat dit schriftelijk is gebeurd.


Stichting Pesten op de werkvloer op de website van Instituut GAK d.d. 21 april 2016
Projectengalerij Instituut GAK: http://www.instituutgak.nl/projectengalerij/

Heeft Instituut GAK nog weer een andere versie (3e versie) van het financiële jaarverslag 2014 Stichting Pesten op de werkvloer ontvangen van deze Stichting?
Instituut GAK heeft zomer 2015 een subsidie toegekend aan Stichting Pesten op de werkvloer voor een pilotproject genaamd 'Ondernemingsraden aan zet'. Om deze subsidie te kunnen krijgen moest Stichting Pesten op de werkvloer conform de Algemene voorwaarden subsidieverlening Instituut GAK punt 3.3e diende Stichting Pesten op de werkvloer vooraf (dus voor 01 aug 2015) de financiële jaarstukken 2014 van Stichting Pesten op de werkvloer met toelichting aan te leveren bij Instituut GAK. De vraag die nu opgeworpen kan worden, is dat wat ingeleverd is bij Instituut GAK één van de twee bovenvermeldde versies of is dat weer een andere (lees 3e versie) van het financiële jaarverslag 2014 Stichting Pesten op de werkvloer?

Instituut GAK

Instituut GAK Algemene voorwaarden:
http://www.instituutgak.nl/algemene-voorwaarden/

Kamer van Koophandel

Een bezoek aan de website van de Kamer van Koophandel op 21 april 2016 leerde dat er tot en met 21 april 2016 geen deponeringen waren gedaan door Stichting Pesten op de werkvloer ingeschreven onder nummer 34363817 in het handelsregister. Ander geformuleerd, het financiële jaarverslag over 2014 was nog niet beschikbaar gesteld (gedeponeerd).
Navolgend het bewijs dat Stichting pesten op de werkvloer tot en met 21 april 2016 geen deponeringen heeft gedaan bij de Kamer van Koophandel, en dus ook geen financieel jaarverslag over 2014 bij de KvK openbaar heeft neergelegd ter inzage.


Bedrijfsprofiel Stichting Pesten op de werkvloer bij de KvK 21 april 2016 pag 1


Bedrijfsprofiel Stichting Pesten op de werkvloer bij de KvK 21 april 2016 pag 2


Bedrijfsprofiel Stichting Pesten op de werkvloer bij de KvK 21 april 2016 pag 3

Citaat bedrijfsprofiel Stichting Pesten op de werkvloer bij de KvK d.d. 21 april 2016 (op pagina 2):
----------------------------------------------
algemene gegevens                
naam                                           Stichting Pesten op de werkvloer
ingeschreven onder nummer      34363817
Deponeringen                            Geen deponeringen aanwezig
----------------------------------------------
Einde citaat.

De vraag is nu, is Stichting Pesten op de werkvloer wel open en eerlijk?

Dit bewijs is verzameld door Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
In de periode begin november 2014 tot eind mei 2015 als vrijwilliger betrokken geweest bij de Stichting Pesten op de werkvloer, dit in 2015 als lobbyist.
Ervaringsdeskundige
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

Zie ook
- Stichting Pesten op de werkvloer plaatste logo Ministerie SZW zonder toestemming op verkoop website:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-plaatste-stichting-pesten-op-de.html
- Voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer heeft zichzelf tot deskundig expert benoemd:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-heeft-voorzitter-stichting.html
- Stichting Pesten op de werkvloer beweert dat zij dagelijks slachtoffers van pesten op het werk helpen, dit klopt niet:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/helpt-stichting-pesten-op-de-werkvloer.html
- Opvallende teksten Stichting Pesten op de werkvloer, teksten die nog wel eens niet kloppen of zich tegenspreken of waar je niets meer van hoort:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/opvallende-teksten-stichting-pesten-op.html
- Stichting Pesten op de werkvloer wil de pestkoppen op het werk belonen:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/stichting-pesten-op-de-werkvloer-wil-de.html
- Waarom doet Stichting Pesten op de werkvloer zaken met Nolin Uitgevers, dit terwijl Nolin Uitgevers op 3 februari 2015 te zien was in een uitzending van AvroTros Opgelicht?! over advertentiefraude / acquisitiefraude?:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-doet-stichting-pesten-op-de.html
- Wat is de relatie tussen Stichting Pesten op de werkvloer en undercover specialist The Insider (undercover ideeën van de werkvloer halen):
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/wat-is-de-relatie-tussen-stichting.html
- Op 29 mei 2015 heeft Stichting Pesten op de werkvloer een subsidie, op 31 mei 2015 plotseling niet meer:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/05/op-29-mei-2015-heeft-stichting-pesten.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten