zondag 24 april 2016

Waarom plaatste Stichting Pesten op de werkvloer zonder toestemming logo Ministerie SZW op de website www.congrespestenopdewerkvloer.nl ?

Op de website http://www.congrespestenopdewerkvloer.nl had Stichting Pesten op de werkvloer het logo van het Ministerie van SZW geplaatst bij supporters van het congres (de congressen) met de tekst "zij maken dit congres mede mogelijk". Hierbij dient vermeld te worden dat er twee congressen Pesten op de werkvloer zijn geweest te weten de 1e te Groningen Het Coachuis 11 december 2015 en het 2e te Haarlem Crown Business Center 29 jan 2016.

Navraag bij het Ministerie van SZW leerde dat Stichting Pesten op de werkvloer geen toestemming had om het logo van het Ministerie van SZW op deze website te plaatsen.

De vraag werpt zich op of Stichting Pesten op de werkvloer door o.a. het logo van het Ministerie van SZW op deze website te plaatsen, betalende deelnemers naar dit congres (congressen) heeft proberen te lokken? Immers de suggestie dat het Ministerie van SZW dit congres (deze congressen) mede mogelijk zou hebben gemaakt kan vertrouwenwekkend overkomen. Het feit dat Stichting Pesten op de werkvloer geen toestemming had om het logo van het Ministerie van SZW op deze website te plaatsen, plaatst het e.e.a. juist in een heel ander daglicht.


Printscreen van de website www.congrespestenopdewerkvloer.nl d.d. 24 jan 2016
Tekst vermeld: Supporters van het congres
Tekst vermeld: zij maken dit congres mede mogelijk

Ministerie SZW

Navraag bij het Ministerie van SZW leverde op 15 februari 2016 het volgende antwoord op:


Het antwoord van het Ministerie van SZW d.d. 15 februari 2016 .jpg (huisadres verwijdert)

=========================================================

Aan De heer G.Hartholt
<adres verwijdert>

Datum   15 februari 2016
Betreft   Verzoek om informatie over congressen pesten op de werkvloer

Geachte heer Hartholt,

Omdat u een informatieve vraag heeft willen wij u graag van dienst zijn met onderstaande reactie.

Naar aanleiding van uw brief heeft een medewerker van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) contact opgenomen met de stichtingen die het congres over pesten op de werkvloer organiseerden. Zij hebben inderdaad om aanwezigheid minister en financiële steun gevraagd maar dat is afgewezen. Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie van de congressen dat zij desondanks op hun website vermeldden dat SZW de congressen mede mogelijk heeft gemaakt. Indien u daar vragen over hebt, kunt u zich tot de organiserende stichtingen wenden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet

<handtekening>

Publiek en informatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

=========================================================

Navolgend de brief met WOB-vraag zoals die door Gerrit Hartholt naar het Ministerie van SZW werd gestuurd (circa d.d. 25 januari 2016).


WOB verzoek aan Ministerie SZW circa 25 jan 2016 inzake wel of geen supporter congressen Pesten op de werkvloer georganiseerd door Stichtingen Pesten op de werkvloer (en Stichting Stop Pesten Nu) .jpg

Bijzonder om te vermeldden is dat nadat het 1e congres te Groningen geweest was 11 december 2015, dat de gegevens daarover van de website http://www.congrespestenopdewerkvloer.nl verwijdert werden. De vraag die opgeworpen kan worden is waarom?

Bijzonder om te vermelden is ook dat de website http://www.congrespestenopdewerkvloer.nl ergens in februari 2016 uit de lucht is gehaald. De vraag die in deze zich opgeworpen kan worden is opnieuw waarom?

Bij dit alles kan opnieuw de vraag gesteld worden of Stichting Pesten op de werkvloer wel open en eerlijk is? Deze Stichting is in ieder geval niet transparant.

Dit bewijs is verzameld door Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
In de periode begin november 2014 tot eind mei 2015 als vrijwilliger betrokken geweest bij de Stichting Pesten op de werkvloer, dit in 2015 als lobbyist.
Ervaringsdeskundige
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

Zie ook:
- 2 of meer versies financieel jaarverslag 2014 Stichting Pesten op de werkvloer:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-zijn-er-2-of-meer-versies-van.html
- Voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer heeft zichzelf tot deskundig expert benoemd:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-heeft-voorzitter-stichting.html
- Stichting Pesten op de werkvloer beweert dat zij dagelijks slachtoffers van pesten op het werk helpen, dit klopt niet:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/helpt-stichting-pesten-op-de-werkvloer.html
- Opvallende teksten Stichting Pesten op de werkvloer, teksten die nog wel eens niet kloppen of zich tegenspreken of waar je niets meer van hoort:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/opvallende-teksten-stichting-pesten-op.html
- Stichting Pesten op de werkvloer wil de pestkoppen op het werk belonen:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/stichting-pesten-op-de-werkvloer-wil-de.html
- Waarom doet Stichting Pesten op de werkvloer zaken met Nolin Uitgevers, dit terwijl Nolin Uitgevers op 3 februari 2015 te zien was in een uitzending van AvroTros Opgelicht?! over advertentiefraude / acquisitiefraude?:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-doet-stichting-pesten-op-de.html
- Wat is de relatie tussen Stichting Pesten op de werkvloer en undercover specialist The Insider (undercover ideeën van de werkvloer halen):
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/wat-is-de-relatie-tussen-stichting.html
- Op 29 mei 2015 heeft Stichting Pesten op de werkvloer een subsidie, op 31 mei 2015 plotseling niet meer:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/05/op-29-mei-2015-heeft-stichting-pesten.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten